*** หากเวลามีความคลาดเคลื่อน กรุณาตรวจสอบดูเวลาที่เครื่องของท่าน ให้เป็นเวลาปัจจุบัน***